جلسه فرعی شورای هماهنگی ترافیک شهرداری

جلسه فرعی شورای هماهنگی ترافیک در شهرداری شهرضا

در این جلسه که پیرامون معضلات و گره های ترافیکی به علت بیماری کرونا در سالن شهید رجایی شهرداری با حضور دبیر شورای هماهنگی ترافیک و کارشناسان ترافیک برگزار گردید، صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز ضمن بیان مشکلات ترافیکی در هسته مرکزی شهر ، از اجرای طرح پارک حاشیه هوشمند(کارت پارک) خبر داد.

رحمتی فلسفه ایجاد طرح کارت پارک را روان‌سازی ترافیک و استفاده عموم از پارک حاشیه معابر بر شمرد و پارک خودروهای کسبه و کارمندان حاشیه خیابان را معضلی برای ترافیک محسوب نمود و افزود طبق قانون و شرع خیابان ها و معابر عمومی شهر در اختیار شهرداری می باشد و استفاده اختصاصی کسبه باعث گردیده مشتری همین کسبه به صورت دوبله خودروی خود را پارک نموده که همین توقف باعث ایجاد ترافیک می گردد. مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز در ادامه سخنان خود اضافه کرد کسبه ای که مصر هستند خودرو خود را مقابل محل کسب خود در حاشیه خیابان پارک کنند باید هزینه پارک آن را پرداخت نمایند. و در صورت عدم پرداخت عوارض پارک، این شرکت هر روز خودروی متخلفین را اعمال قانون می نماید.