دیدار مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز با معاونت شهرداری و اعضای شورای شهر سنندج

دیدار مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز با معاونت شهرداری و اعضای شورای شهر سنندج

صدرا رحمتی به دعوت سازمان ترافیک شهرداری سنندج با مدیرعامل سازمان ترافیک ، معاونت شهرداری و رییس و اعضای شورای شهر دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه که پیرامون وضعیت ترافیک شهر سنندج و راه اندازی طرح پارک حاشیه مکانیزه تشکیل شده بود ضمن استقبال اعضای محترم شورای اسلامی شهر سنندج از نرم افزار پایاب پارک در روانسازی ترافیک ، مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز نیز قول مساعدت جهت هرگونه همراهی و همکاری در ایجاد ترافیک روان در شهر سنندج را داد.

  • در این جلسه که پیرامون وضعیت ترافیک شهر سنندج و راه اندازی طرح پارک حاشیه مکانیزه تشکیل شده بود ضمن استقبال اعضای محترم شورای اسلامی شهر سنندج از نرم افزار پایاب پارک در روانسازی ترافیک ، مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز نیز قول مساعدت جهت هرگونه همراهی و همکاری در ایجاد ترافیک روان در شهر سنندج را داد.در ادامه صدرا رحمتی ضمن بازدید میدانی از معابر شهر سنندج همکاری پلیس راهور شهرستان را در راستای طرح پارک حاشیه ای و کارت پارک خواستار شد.
    دیدار مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز با معاونت شهرداری و اعضای شورای شهر سنندج

در ادامه صدرا رحمتی ضمن بازدید میدانی از معابر شهر سنندج همکاری پلیس راهور شهرستان را در راستای طرح پارک حاشیه ای و کارت پارک خواستار شد.