لوح تقدیر و سپاس از شرکت پارس پایاب البرز

تجلیل از صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز

به پاس حضور در نمایشگاه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین دانشگاه آزاد اسلامی

تجلیل از صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز
 
تجلیل از صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز 
دکتر عبدالرضا باقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات دبیر مرکزی نمایشگاه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با اهدای لوح سپاس از صدرا رحمتی تقدیر نمودند.
در متن این تقدیر نامه آمده است:
جناب آقای صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز:
به حکم ادب و رسم یادبود این لوح تقدیر به پاس حضور جناب عالی در نمایشگاه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین که در اسفند ماه ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید تقدیم حضورتان می‌گردد.
بی تردید ارائه تجارب ارزنده شما به بازدید کنندگان تاثیر به سزایی در تشویق و ترغیب ایده پردازی و اشتغال آفرینی و ایجاد کسب و کار که از اهداف این نمایشگاه بوده خواهد داشت.
 با آرزوی سلامتی و بهروزی روز افزون
دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات دبیر مرکزی نمایشگاه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
دکتر عبدالرضا باقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا