گزارش خبر صدا و سیما

مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما با مهندس صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز و طراح نرم افزار پارک حاشیه ای و کارت پارک الکترونیک پایاب پارک در حاشیه نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان دانشگاه آزاد