تکنولوژی پایاب پارک چیست؟

تکنولوژی پایاب پارک

مدیریت مکانیزه پارک حاشیه ای شرکت فنی مهندسی پارس پایاب البرز

شهر هوشمند پایاب پارک
تکنولوژی ثبت مکانیزه خودرو مبتني بر معماري آنلاين است.  اطلاعات خودروها پس از ثبت در خيابان و ارسال توسط سرور مركزي در پايگاه داده ها ذخيره سازي شده و بر اساس ساعت ورود خودرو و ساعت خروج آن و یا تنها بر اساس ساعت ورود بر اساس اطلاعات ارسالی از سوي سامانه كنترل و نظارت در محدوده هاي زماني مشخص، ميزان هزينه پرداختي محاسبه شده و صورتحساب مربوطه صادر و براي صادر كننده ارسال تا از حساب كاربر كسر گردد. در اين راستا عمليات كنترل و نظارت شامل ثبت خودرو جديد، ثبت ميزان حضور خودرو و ثبت خروج خودرو است.
ثبت خودرو جديد شامل دو حالت كلي مي باشد :
در حالت اول خودرو داراي حساب كاربري متصل به سامانه نبوده و بعنوان يک خودرو جديد در نظر گرفته خواهد شد. در اينصورت سامانه كنترل و نظارت توسط دستگاه خود شماره پلاک خودرو را در سامانه ثبت و محاسبات هزينه پارک بر اساس شماري پلاک خودرو محاسبه مي نمايد و چون اطلاعاتی از مالک موجود نمی باشد تنها در سیستم ثبت می گردد.
در حالت دوم خودرو در سامانه حساب كاربري دارد، در اين حالت به محض ثبت خودرو محل پارک خودرو و ساعت پارک در سیستم ثبت و در اولین ساعات اولیه روز بعد پیامکی برای مالک ارسال می گردد. در اين صورت هزينه پارک خودرو از حساب كاربري نامبرده به صورت خودكار برداشت خواهد شدو در صوررت عدم موجودی اخطاری بصورت پیامکی به مالک داده خواهد شد
در ادامه مادامي كه خودرو پارک كرده باشد سامانه كنترل و نظارت در دوره زماني مشخص، خودرو مکانیزه  ثبت پارک حاشیه ، محل پارک خودرو را بررسي و حضور خودرو را ثبت می نمايد. در اينحالت به ازاي هربار ثبت حضور خودرو ، ابزار ثبت مي بايست يک عکس از خودرو گرفته تا در دوره هاي زماني مشخص آنها را براي سرور مركزي ارسال شود در سناريوي پارک حاشيه آخرين ثبت حضور خودرو ملاک صدور صورتحساب خواهد بود. مجری حداکثر به میزان 15 روز اطلاعات عکسبرداری شده از پلاک را شامل تصویر پلاک و عکس خودرو را در سیستم نگهداری و در صورت اعتراض مالک ، به رویت مالک برساند. در این مورد اخذ مدارک شناسایی شامل کارت خودرو و کارت ملی مالک جهت رویت تصاویر ذکر شده الزامی می باشد.
پس از ثبت خروج یا عدم وجود خودرو دربازه های زمانی یک ساعته هر خودرو محاسبات مالي نهايي خودرو انجام شده و زمان خروج و ميزان بدهي صورتحساب شده و از طريق صادر كننده حساب مالي خودرو براي كاربران عضو از طریق پیامک در روز بعد ارسال خواهد شد.
هزینه های ارسال پیامک علاوه بر هزینه عوارض در حساب کیف پول مالک ثبت می گردد در همه حالات مالک خودرو با ورود به سایت www.p28.ir  می تواند علاوه بر پیامک های ارسالی روزانه دسترسی به کلیه تراکنش های مالی و رویت پارک های خود داشته باشد
هزینه ارسال کد رمز ورود مالک خودرو به سامانه جهت ورود به سایت بر عهده مجری طرح می باشد . در سایت قسمتی جهت ارسال انتقاد و پیشنهاد و یا شکایات توسط مجری طرح تعبیه که مجری طرح حداکثر ظرف 48 ساعت ملزم به ارسال جواب به نامبردگان می باشد.
ثبت نام تنها در صورتیکه توسط مالک خودرو شخصا به وسیله رایانه شخصی انجام پذیرد رایگان می باشد و مجری طرح موظف به ایجاد امکانات مورد نیاز جهت دسترسی عموم مردم به سامانه پارک حاشیه می باشد. همچنین تمهیدات لازم جهت تسهیل در دسترسی عموم و مستقیم شهروندان به  شارژ مستقیم  کیف پول به صورت الکترونیکی بدون مراجعه به دفتر مرکزی پارک حاشیه و پارکبانها از وظایف مجری طرح می باشد. مجری طرح همچنین نسبت به ایجاد دسترسی شهرداری به گزارش پارک های روزانه به صورت آنلاین و همچنین دسترسی به میزان بدهی شهروندان بر اساس کد ملی و شماره پلاک خودرو اقدام می کند که در این حالت در صورت مراجعه مالک جهت پرداخت عوارض خودرو و … بدهی عوارض پارک حاشیه  نیز از نامبرده دریافت و به حساب شهرداری منظور و جز پرداختی های مجری طرح به شهرداری منظور می گردد.