شماره ۳۹۳ هفته نامه راه شهیدان

 

هفته نامه راه شهیدان نویسنده صدرا رحمتی
مردم باید از عملکرد شورا مطلع باشند و از شوراها مطالبه کنند

اعضای شوراهای شهر و روستا اگر چه به زعم منتخبین جز افراد صالح و نیکوی شهر و روستا می باشند ولی اگر نظارتی بر اعمال و مصوبات آن ها وجود نداشته باشد می تواند با وجود وسعت فعالیت شوراها باعث فساد گردد و یا حداقل در جا زدن و عقب ماندگی آن شهر را در پی داشته باشد. دستگیری های اعضای شوراها در شهرهای متعدد موید این موضوع است. هر چند خوشبختانه در شهرضا کمتر با این معضل مواجه بودیم ولی اگر مردم بتوانند بر نحوه فعالیت منتخبین خود نظارت مستقیم داشته باشند تصمیم گیری آنها را برای انتخابات بعدی هموارتر خواهد کرد. در این حالت اگر از عملکرد منتخب خود بر اساس واقعیت های ملموس و نه فقط بر اساس قول و وعید عضو شورا خرسند باشند او را برای دور بعد حمایت کرده و در غیر این صورت از انتخاب او سر باز زده و به این طریق باعث انتخاب اصلح و حذف عضو ناکارامد می گردند، این روش باعث راهیابی افراد شایسته به شورا و در نتیجه سبب رشد و تعالی شهر می گردد.
حوزه کاری شوراها به استناد آنچه در قانون آمده بسیار گسترده و وسیع است و بدترین اتفاقی که با وجود این حوزه وسیع می تواند در یک شورا بیفتد این است که فردی در شورا بخواهد موردی عمل و یا اطلاع رسانی ها را محدود کند.
همدلی، همزبانی و تضارب آراء که خروجی آن به عنوان مصوبه ای که به درد مردم بخورد در شورا خیلی مهم است زیرا نص صریح قانون این است که شوراها سیاسی نباشد و نباید برای جیب خود و حزب خود، کار کند و باید مسائل سیاسی را کنار و مسائل اجتماعی و عموم مردم را مد نظر داشته باشد زیرا هر کدام از اجزاء جامعه که پیشرفت کند سطح کل جامعه بالا می رود.

شورا اگرچه ناظر بر عملکرد شهردار و سازمان های وابسته می باشد اما خود نیز نیاز به نظارت ارگانی و مردمی دارد و از این رو، مطالبه گری هر عضوی از جامعه از شوراها بالاخص رسانه ها می تواند کمک کننده باشد. در این میان مطالبه از کمیسیون های شورای شهر نیز باید بر همین اساس و در همین راستا انجام پذیرد. ولی متاسفانه بنده شخصا ناظر بودم عضوی از شورا که در صحن شورا و کمسیون ها در مسئله ای موافق امری بود هنگامی که در انظار عمومی و در مواجهه با مردم قرار گرفت خود را یکی از مخالفین اجرای آن مصوبه اعلام و گناه را بر گردن دیگر اعضا نهاد. در صورتی که اگر حضور در جلسات صحن شورا و کمسیون ها حداقل برای مطبوعات آزاد بود شاهد اینگونه اتفاقات نبودیم.
قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به صراحت اعلام نموده که : شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و درصورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند. قانونگذار با استفاده از واژه “موظفند” این تکلیف قانونی را بر عهده سازمان های مذکور در این ماده قرارداده است. لذا به نظر می رسد عدم اجرای این ماده می تواند مصداق جرم ترک فعل و حداقل تخلف این نهادها و ارگان ها باشد.

پیشنهاد می شود هر یک از کمیسیون ها هر ماه به رسانه ها گزارش دهند و در میان کارهای جاری و روزمره، هر یک معضلی را مشخص کند تا در یکسال آن را پیگیر و با برنامه زمان بندی در آخر سال با حضور رسانه ها گزارش دهد؛ در این صورت همه ملزم به کار مستمر می شوند. یا در زمینه توسعه نهادهای مدنی شورا باید از طریق جرایدگزارش دهند که چه فعالیت داشته اند.

دکتر ماه بانو معصوم زاده معتقد است که مردم باید از وظایف قانونی شورا مطلع باشند و از شوراها مطالبه کنند؛ مطالبه مردمی، پاسخگویی در برابر مردم و نظارت دائمی بر افرادی که در مسند قدرت هستند بسیار مهم است و به این نحو مصالح مردم و حکومت در یک راستا قرار می گیرد و همت و تعهد و ترس از مؤاخذه الهی و مردمی باعث می شود قدرت های بدون اخلاق از آن قدرت دور شوند و این عین عدالت اجتماعی است و یک شبکه یکپارچه در راستای تسهیل امور شکل می گیرد که خیلی کارها می تواند انجام دهد.
با این همه و با وجود تقاضای بسیار مردم ، شورای شهر شهرضا از ایجاد سامانه اطلاع رسانی خودداری می نماید در صورتی که عموم باید از کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا مطلع گردند و غم انگیزتر آنکه شهرداری شهرضا بابت پشتیبانی سایت خود هر ماهه هزینه می نماید و شورای شهر تنها باید مصوبات خود را جهت درج در سامانه به اطلاع دفتر انفورماتیک برسانند. حال چرا شورای شهر از این کار خودداری می نماید جای سوال است زیرا مجلس شورای اسلامی با آن عظمت کلیه جلسات علنی خود را به صورت زنده از رادیو پخش و بعدا مصوبات خود را از طریق روزنامه رسمی و جراید به اطلاع عموم مردم می رساند.
در جریان بررسی نامزدهای شهرداری ها در یکی از شهرهای همین استان جلسات به صورت زنده از طریق فضای مجازی و کانال های مطرح پخش شد ، عامه مردم بسیار استقبال کردند و نه سنگی از آسمان آمد و نه …
اتفاقا با این روش جلوی حرف و حدیث ها و حاشیه سازی بعضی از اعضا که در صحن علنی حرفی می زنند و در بیرون حرف دیگر گرفته می شود. در این حالت مردم می دانند که اعضای شورای شهر برای منافع عموم قد علم کرده اند و نه برای مطامع شخصی. اتفاقا شوراها همه ساله برای اطلاع رسانی و امور فرهنگی ردیف بودجه ای نیز برای خود تعیین و مصوب می نمایند و چرا با این همه اصرار بر عدم اطلاع شهروندان دارند جای بسی شگفتی است.
هفته نامه راه شهیدان در صفحه هفت پیچ آمادگی دارد عملکرد اعضای محترم شورای اسلامی شهر را با حضور تک تک اعضای محترم مورد بررسی قرار داده و جهت تنویر افکار عمومی در اختیار مخاطبین این هفته نامه قرار دهد.

نویسنده : صدرا رحمتی