مقالات

پزشکی شغل است و احترام به بیمار لازمه این حرفه

شماره 414 هفته نامه راه شهیدان

شغل پزشکی هم همانند دیگر مشاغل می باشد که در وهله اول قصد از ورود به آن داشتن شغل و ارتزاق است و در این صورت بیمار ارباب رجوع و ممر درآمد پزشک می باشد و تنها زمانی این شغل دارای قداست می گردد که دست خدا از آستين پزشک براي درمان انسان‌ها بيرون مي‌آيد ؛ پزشکانی که با تکیه بر شرف و جوانمردی و با احترام به بیمار نه تنها به حق خود قناعت نموده بلکه دستگیر بیماران مستمند نیز می باشند

ادامه مطلب »

شماره 406 هفته نامه راه شهیدان

منظور از “ارباب رجوع” چیست و چه معنایی دارد. و چه کسی در کدام طرف میز در مقام بالاتری قرار دارد و اصولا چه کسی باید احترام شخص دیگر را بیشتر نگه دارد. در واقع مراجعه کننده موکل است و خدمات دهنده (کارمند) وکیل. از همینجا به درستی اطلاق ارباب به مراجعه کننده پی می بریم . در حقیقت شخصی که پشت میز خدمات دولتی نشسته به محض ورود ارباب رجوع باید احترامات لازم را به مراجعه کننده که باعث و بانی ارتزاق خویش نیز می باشد به جای آورد زیرا ایشان برای رتق و فتق امورِ همین مردم حقوق دریافت می نمایند هر چند ناچیز…

ادامه مطلب »

شماره 403 هفته نامه راه شهیدان

استعفای دکتر حبیب قاسمی از شهرداری شهرضا یکی از خبرهایی بود که  از  ابتدای سال 1402 در هر کوی و برزن به گوش می رسید. شایعه ای که بسیاری علت آن را ناسازگاری و اختلاف تعدادی از اعضای شورای شهر با ایشان و محدود کردن اختیارات شهردار بیان کرده و در مقابل، تعدادی کاندیداتوری دکتر قاسمی را جهت شرکت در انتخابات مجلس علت این کناره گیری ذکر می کردند.

ادامه مطلب »