مطالب زیر بر اساس آرشیو موشن لیست شده اند.

تصویر: کارت پارک و پارک حاشیه ای شهرداری کازرون

کارت پارک و پارک حاشیه ای شهرداری کازرون


شهرداری کازرون ؛ شورای شهر ؛ شورای ترافیک شهرستان کازرون با تقدیم لوایح و تصویب جداگانه ای بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اجرای...

  • ۰
  • ۸۷
تصویر: موشن پارک حاشیه شهرضا

موشن پارک حاشیه شهرضا


  سامانه جامع پارک حاشیه هوشمند پارک حاشیه ای هوشمند یک سامانه هوشمند مدیریت پارک حاشیه‌ای است که در آن تمام فرآیند عملیات پارک به صورت هوشمند انجام می‌شود....

  • ۰
  • ۱۷۸۲