مصاحبه

گزارش خبر صدا و سیما

مصاحبه خبرنگاران صدا و سیما با مهندس صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز و طراح نرم افزار پارک حاشیه ای و کارت پارک الکترونیک پایاب پارک در حاشیه نمایشگاه شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد

ادامه مطلب »