فن آوری چراغ ماتریکس در خودرو های آئودی

این تکنولوژی برای جلوگیری از ایجاد مشکل و تابیدن نور برای راننده ای که از مقابل به خود را نزدیک می شود تعبیه شده است.

همانطور که می دانید در طول شب و در اثر روشن کردن چراغ های جلو راننده خودرو هایی که از جلو نزدیک میشود با مشکل انعکاس نور روبرو می شود.

در این فناوری از ال ای دی های درون شبکه ماتریسی استفاده می شود.

در زمان روشن بودن چراغ ها در صورت تشخیص نزدیک شدن خودرو از مقابل به صورت هوشمند لامپ هایی را که نور آن به سمت خودروی مقابل تابیده میشود خاموش کرده و تنها لامپ  هایی را که مسیر روبه روی را روشن می کند در این حالت روشن نگه می دارد.

صدرا رحمتی