مطالب زیر بر اساس آرشیو فن آوری لیست شده اند.

تصویر: فن آوری چراغ ماتریکس در خودرو های آئودی
فن آوری چراغ ماتریکس در خودرو های آئودی

فن آوری چراغ ماتریکس در خودرو های آئودی


این تکنولوژی برای جلوگیری از ایجاد مشکل و تابیدن نور برای راننده ای که از مقابل به خود را نزدیک می شود تعبیه شده است.

  • ۰
  • ۴۰