انتصاب ریاست جدید دانشگاه آزاد

انتصاب ریاست جدید دانشگاه آزاد

پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در حکمی عبدالرضا باقی را به سمت سرپرست واحد شهرضا منصوب کرد.

در مراسم معارفه باقی که با حضور حمیدرضا جوانمرد رئیس دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان از تلاش فرید نعیمی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا تجلیل شد.

نعیمی هفته گذشته با حکم دکتر طهرانچی به‌عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر منصوب شد.

باقی همزمان معاون فرهنگی دانشجویی واحد شهرضا را نیز عهده‌دار است.

در این جلسه صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز در معیت دکتر جافری شهردار شهرضا نیز جز مدعوین بودند.