بازدید وزیر کشور از تولیدات و نرم افزار های
شرکت فنی مهندسی پارس پایاب البرز
دیدار مدیرعامل شرکت با اعضای شورای اسلامی شهر سنندج
بازدید و مشاوره در خصوص کنترل ترافیک شهر
حضور مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز در جلسه شورای شهر
به عنوان کارشناس ترافیک و بررسی معضلات ترافیکی
شرکت فنی مهندسی پارس پایاب البرز
طراح و تولید نرم افزار مدیریت پارک حاشیه ای
قبل
بعدی

خدمات ما

تولید نرم افزارهای سفارشی

پلتفرم ویندوز و وب

ارائه دوربین های ترافیکی و نظارتی

مشاوره ، اجرا و فروش

خودرو مکانیزه ثبت توقف

خودرو سیار پلاک خوان

کارت پارک الکترونیک و پارک حاشیه ای

طراحی و اجرا

اعتماد شما افتخار ماست !

0
پروژه
0
مشتری
0
مشاوره
0
افتخارات
پخش ویدئو

پارک حاشیه ای

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

افتخار همکاری با