بازدید رئیس پلیس راهور شهرستان از دفتر عملیات کارت پارک الکترونیک شهرداری شهرضا

سرهنگ امینی در این دیدار ضمن گفتگو با صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت و مدیریت پارک حاشیه شهرداری از سیستم کاملا الکترونیک و نحوه اجرای طرح بازدید و از عوامل اجرایی پروژه در شرکت فنی مهندسی ترافیک پارس پایاب البرز تقدیر نمود. نامبرده اذعان داشت با وجود آنکه مدت کمی از اجرای طرح پارک حاشیه گذشته، روان سازی ترافیک در معابر، بسیار مشهود میباشد. امینی با بیان اینکه با اجرای این طرح 60 درصد از میزان تصادفات کاهش و همچنین فضای پارک حاشیه معابر جهت عموم مردم افزایش یافته است از استمرار و گسترش این طرح در آینده سخن به میان آورد.

رحمتی ضمن تشکر از زحمات بی‌دریغ پلیس راهور در اجرای طرح کارت پارک از حمایت شهردار و شورای اسلامی شهر و فرماندار تشکر نمود.

طرح مدیریت پارک حاشیه بر اساس ماده 15 قانون اخذ جرایم رانندگی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی در شهرضا اجرا می گردد

مطالب مرتبط