تبریک به فرماندار جدید شهرضا

دکتر امیر جعفری با حکم وزیر کشور به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان شهرضا منصوب شد.
دکتر امیر جعفری با حکم وزیر کشور به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان شهرضا منصوب شد.

تبریک مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز به فرماندار جدید

دکتر امیر جعفری با حکم وزیر کشور به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان شهرضا منصوب شد.

صدرا رحمتی طی پیامی که در هفته نامه راه شهیدان شهرضا درج گردید انتصاب ایشان را که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های آقای جعفری می باشد را تبریک عرض نموده و از خدمات فرماندار سابق آقای ناصر اسدی قدردانی نمود.

پایان خبر