درباره مدیر عامل

رزومه فعالیت صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز