دیدار با مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری کازرون

به منظور تقویت همکاری ها و توسعه فعالیت ها

دیدار مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز با مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری کازرون برگزار شد.

صدرا رحمتی با مهندس یزدانی و مهندس صادق زاده دیدار و گفتگو کردند.

رحمتی در این دیدار ضمن تبیین طرح های ترافیکی ، از قابلیت نرم افزار پایاب پارک در روان سازی ترافیک و ساماندهی تاکسی های شهری به ایراد سخن پرداخت.

یزدانی بر تقویت و توسعه فعالیت ها با حمایت شهرداری و سازمان حمل و نقل شهری و شرکت پارس پایاب البرز تاکید نمود.

پایان خبر