هم اندیشی ترافیکی در شورای شهر شهرضا

هم اندیشی ترافیکی در شورای شهر شهرضا

هم اندیشی ترافیکی در شورای شهر شهرضا

جلسه ای با حضور کارشناسان ترافیک در شورای اسلامی شهر شهرضا برگزار گردید. در این جلسه صدرا رحمتی مدیر عامل شرکت پارس پایاب البرز پیرامون روش های نوین کنترل ترافیک در شهرها به ایراد سخن پرداخت.

رحمتی استفاده از دوربین های ثبت تخلفات در چهار راه ها  و بهره مندی از خودرو مکانیزه ثبت تخلفات ساکن و همچنین تجهیز کارت پارک به خودرو ثبت مکانیزه سیار توقف را نمونه ای از روش های نوین در ایجاد ترافیکی روان و ایمن در شهر بر شمرد.