خرداد ۸, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شماره 403 هفته نامه راه شهیدان

استعفای دکتر حبیب قاسمی از شهرداری شهرضا یکی از خبرهایی بود که  از  ابتدای سال 1402 در هر کوی و برزن به گوش می رسید. شایعه ای که بسیاری علت آن را ناسازگاری و اختلاف تعدادی از اعضای شورای شهر با ایشان و محدود کردن اختیارات شهردار بیان کرده و در مقابل، تعدادی کاندیداتوری دکتر قاسمی را جهت شرکت در انتخابات مجلس علت این کناره گیری ذکر می کردند.

ادامه مطلب »