مهر ۵, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پزشکی شغل است و احترام به بیمار لازمه این حرفه

شماره 414 هفته نامه راه شهیدان

شغل پزشکی هم همانند دیگر مشاغل می باشد که در وهله اول قصد از ورود به آن داشتن شغل و ارتزاق است و در این صورت بیمار ارباب رجوع و ممر درآمد پزشک می باشد و تنها زمانی این شغل دارای قداست می گردد که دست خدا از آستين پزشک براي درمان انسان‌ها بيرون مي‌آيد ؛ پزشکانی که با تکیه بر شرف و جوانمردی و با احترام به بیمار نه تنها به حق خود قناعت نموده بلکه دستگیر بیماران مستمند نیز می باشند

ادامه مطلب »