نقش فضای سبز در کاهش دمای معابر

 

نقش فضای سبز در کاهش دمای معابر
نقش فضای سبز در کاهش دمای معابر

نقش فضای سبز در کاهش دمای معابر

درختان و گیاهان از طریق ایجاد سایه و تبخیر و تعرق می‌تواند به طور قابل توجهی باعث کاهش دما شود. شواهد نشان می‌دهد که در فضاهای سایه‌دار، دمای هوا در زمان اوج گرما در طول روز بین ۱۱ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر از محیط‌های بدون سایه است.

تبخیر و تعرق به تنهایی یا در کنار سایه می‌تواند دمای هوای تابستان را بین یک تا پنج درجه سانتی‌گراد کاهش دهد که همین امر منجر به کاهش اثرات جزایر گرمایی می‌شود.

نقش فضای سبز در کاهش دما
درختان و گیاهان از طریق ایجاد سایه و تبخیر و تعرق می‌تواند به طور قابل توجهی باعث کاهش دما شود.

به جرأت می‌توان گفت که ایجاد پوشش سبز گیاهی به وسیله گل‌ها و درختان بهترین استراتژی برای کاهش اثرات جزایر گرمایی در مناطق اطراف ساختمان‌ها و یا در خیابان‌ها و فضاهای پارک‌هاست.

محققان طی انجام پژوهش‌های گسترده به این نتیجه رسیده‌اند که کاشت درختان برگ‌ریز یا تاک‌ها در قسمت غربی سازه‌ها مؤثرترین روش برای خنک‌سازی آن‌هاست .

البته اگر این درختان به گونه‌ای کاشته شود که بتواند باعث ایجاد سایه برای پنجره‌ها و بخشی از بام ساختمان شود، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

صدرا رحمتی