تیر ۵, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شماره 406 هفته نامه راه شهیدان

منظور از “ارباب رجوع” چیست و چه معنایی دارد. و چه کسی در کدام طرف میز در مقام بالاتری قرار دارد و اصولا چه کسی باید احترام شخص دیگر را بیشتر نگه دارد. در واقع مراجعه کننده موکل است و خدمات دهنده (کارمند) وکیل. از همینجا به درستی اطلاق ارباب به مراجعه کننده پی می بریم . در حقیقت شخصی که پشت میز خدمات دولتی نشسته به محض ورود ارباب رجوع باید احترامات لازم را به مراجعه کننده که باعث و بانی ارتزاق خویش نیز می باشد به جای آورد زیرا ایشان برای رتق و فتق امورِ همین مردم حقوق دریافت می نمایند هر چند ناچیز…

ادامه مطلب »