آبان ۱, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دیگر مردن هم نمی صرفد

شماره 417 هفته نامه راه شهیدان

مداحی و دریافت هزینه های نا متعارف، دیگر رسم نابجایی است که عموم از آن گله مندند. متاسفانه طی چند سال اخیر برخی مداحان از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و همین امر موجب بروز حرف‌وحدیث‌هایی نسبت به بخشی عظیمی از این قشر شده است. از جمله مشکلات پیش روی مردم هزینه‌های سنگین مداحی است که تأمین هزینه سرسام‌آور آن برای صاحبان عزا سنگین بوده و این در حالی است که برخی مداحان حضور خود در مراسمات ختم را مشروط به پرداخت هزینه می‌کنند حال آن‌که شرط کردن در این مواقع نیز مغایر با قواعد شرعی می باشد

ادامه مطلب »