مطالب زیر بر اساس آرشیو ترافیک لیست شده اند.

تصویر: نقش فضای سبز در کاهش دمای معابر

نقش فضای سبز در کاهش دمای معابر


نقش فضای سبز در کاهش دمای معابر درختان و گیاهان از طریق ایجاد سایه و تبخیر و تعرق می‌تواند به طور قابل توجهی باعث کاهش دما شود. شواهد نشان...

 • ۰
 • ۲۶
تصویر: ترافیک روان آرزوی رانندگان
ترافیک روان و منظم بر روی پل

ترافیک روان آرزوی رانندگان


ترافیک روان و منظم بر روی پل

 • ۰
 • ۳۴
تصویر: در یک جای پارک خودرو ١٠ تا ١٢ دوچرخه می‌تواند پارک کند.

در یک جای پارک خودرو ١٠ تا ١٢ دوچرخه می‌تواند پارک کند.


در یک جای پارک خودرو ١٠ تا ١٢ دوچرخه می‌تواند پارک کند.

 • ۰
 • ۵۶۵
تصویر: حداکثر سرعت
 حداکثر سرعت

حداکثر سرعت


حداکثر سرعت در پیاده روها ١٠ کیلومتر بر ساعت، در مسیرهای ویژه دوچرخه ٢٠ کیلومتر بر ساعت و در خیابانهای شهری ٣٠ کیلومتر بر ساعت مناسب است. .همه طراحی...

 • ۰
 • ۵۹۲
تصویر: شهرها را برای سالمندان قابل زندگی، راحت و ایمن کنیم

شهرها را برای سالمندان قابل زندگی، راحت و ایمن کنیم


شهرها را برای سالمندان قابل زندگی، راحت و ایمن کنیم

 • ۰
 • ۲۴
تصویر: اختصاص معابر به عابر پیاده و دوچرخه سوار

اختصاص معابر به عابر پیاده و دوچرخه سوار


اختصاص معابر به عابر پیاده و دوچرخه سوار

 • ۰
 • ۱۳