کارت پارک

اولین کارت پارک دنیا به صورت پارکومتر

قدیمی ترین پروانه ثبت اختراع برای پارکومتر در پایگاه ثبت اختراع یو اس پتنت مربوط به راجر بابسون است که در تارایخ ۳۰ اوت ۱۹۲۸ به ثبت رسیده است. نیروی برق این پارکومتر از خودروی متوقف شده تأمین میشد و بنابراین خودرو باید به پارکومتر وصل میشد

ادامه مطلب »