تصویر: استفاده از کد تخفیف پایاب پارک
دارندگان کارت پارک الکترونیک جهت شارژ کیف پول خود تنها تا ۲۸ اسفند فرصت دارند از کد تخفیف استفاده نمایند.

استفاده از کد تخفیف پایاب پارک


دارندگان کارت پارک الکترونیک جهت شارژ کیف پول خود تنها تا ۲۸ اسفند فرصت دارند از کد تخفیف استفاده نمایند.

  • ۰
  • ۹۷