مطالب زیر بر اساس آرشیو لیست شده اند.

تصویر: شماره 393 هفته نامه راه شهیدان

شماره 393 هفته نامه راه شهیدان


Sadra: شهر الکترونیک و ایجاد سامانه های خدماتی لازمه سهولت دسترسی و رفاه شهروندان

 • ۰
 • ۱۶
تصویر: کارت پارک و پارک حاشیه ای شهرداری کازرون

کارت پارک و پارک حاشیه ای شهرداری کازرون


شهرداری کازرون ؛ شورای شهر ؛ شورای ترافیک شهرستان کازرون با تقدیم لوایح و تصویب جداگانه ای بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اجرای...

 • ۰
 • ۸۷
تصویر: تکنولوژی چراغ ماتریکس آئودی در شب و در جاده

تکنولوژی چراغ ماتریکس آئودی در شب و در جاده


این تکنولوژی برای جلوگیری از ایجاد مشکل و تابیدن نور برای راننده ای که از مقابل به خود را نزدیک می شود تعبیه شده است. همانطور که می دانید...

 • ۰
 • ۱۹
تصویر: شش عملکرد دستگیره در خودرو در رانندگی
شش عملکرد نهان در جانمایی دستگیره در خودرو

شش عملکرد دستگیره در خودرو در رانندگی


در حقیقت ۶ عملکرد در جانمایی دستگیره در خودرو پنهان شده است تنها یکی از آنها تنظیم آینه بغل سمت راننده می باشد.

 • ۰
 • ۴۰
تصویر: شماره 391 هفته نامه راه شهیدان
موضوع بلاتكلیفی ساختمان های نیمه كاره و تبعات سوء ناشی از وجود آنها در فضای شهری، باید از سوی مسوولان مورد توجه ویژه قرار گیرد. زیرا وجود این ساختمان ها حال به هر دلیل اعم از اقتصادی و یا حقوقی و یا هر مساله دیگری، با توجه به مشكلاتی كه برای شهروندان و منظر شهری ایجاد می كند، در حقیقت تضییع كننده حقوق شهروندی است

شماره 391 هفته نامه راه شهیدان


ساختمان های نیمه کاره و رها شده در تقابل با زیبایی شهر

 • ۰
 • ۲۸
تصویر: شماره 390 هفته نامه راه شهیدان
ساختار کمسیون ماده 99 شهرداری ها

شماره 390 هفته نامه راه شهیدان


ساختار کمسبون ماده99 شهرداری ها

 • ۰
 • ۱۱۷
تصویر: شماره 389 هفته نامه راه شهیدان
ساختار کمسیون ماده 100 شهرداری ها

شماره 389 هفته نامه راه شهیدان


ساختار کمسیون ماده 100 شهرداری ها

 • ۰
 • ۱۸۱
تصویر: شماره 388 هفته نامه راه شهیدان
ساختار کمسیون ماده 100 شهرداری ها

شماره 388 هفته نامه راه شهیدان


ساختار کمسیون ماده 100 شهرداری ها

 • ۰
 • ۴۷۲
تصویر: شماره ۳۸۷ هفته نامه راه شهیدان
بنگاه های معاملات املاک ... اماها و اگرها

شماره ۳۸۷ هفته نامه راه شهیدان


بنگاه های معاملات املاک ... اماها و اگرها

 • ۰
 • ۲۱
تصویر: شماره 386 هفته نامه راه شهیدان

شماره 386 هفته نامه راه شهیدان


جاده اصفهان- شهرضا یکی از محورهای حادثه خیز استان خصوصا در شب می باشد. علاوه بر خرابی روکش آسفالت و چاله چوله های متعدد می توان به کمبود تابلوهای...

 • ۰
 • ۲۰
تصویر: شماره 385 هفته نامه راه شهیدان

شماره 385 هفته نامه راه شهیدان


    امروزه در جهان، خدمات از تولید پیشی گرفته است. به وضوح شاهدیم که اقتصاد امروز بیشتر به سمت خدماتی شدن پیش می رود. به طوري که کشورهایی...

 • ۰
 • ۱۹
تصویر: شماره384 هفته نامه راه شهیدان

شماره384 هفته نامه راه شهیدان


  همانطور که در شماره قبلی این هفته نامه خواندید از گذشته های نه چندان دور شهرضا پر بود از دوچرخه و دوچرخه سوار. اما در سالهای اخیر با...

 • ۰
 • ۱۰